Ochrana osobných údajov (GDPR)

Zásady práce s vašimi údajmi

 

Sme spoločnosť:

Yes K-beauty / Monika Matejovičová

IČO: 54329817

DIČ: 1086116020

so sídlom: 5. apríla 1023/23 95701 Bánovce nad Bebravou Slovensko, zapísanom v obchodnom registri Okresný úrad Bánovce nad Bebravou OU-BN-OZP-2021/011079-2 č. živnostenského registra 310-11031

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.yeskbeauty.com 

Na poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzku našej webovej stránky spracovávame niektoré osobné údaje.

 

Spracovanie osobných údajov v Slovenskej republike upravuje zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 18/2018 Z.z.“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“).

 

 1. Spracovanie osobných údajov

 

 • Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom dopytového formulára: meno, priezvisko, email, telefón, adresa + fakturačné údaje ak sa objednáva na firmu.

Z akého dôvodu?

Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom tovaru a služieb. 

Na základe akého právneho dôvodu?

zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie 10 rokov od našej poslednej komunikácie.

 

 • Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám náš tovar alebo služby. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Počas plnenia našej služby a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru. 

 

 • Newslettery (obchodné oznámenia)

Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu pre zasielku našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?

zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

10 roky od vášho posledného nákupu. Z rozosielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: yeskbeauty@gmail.com

 

 1. Kto sa k údajom dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 5
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (Packeta.sk, GLS.sk)
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb (Shoptet Pay)
 • poskytovateľ e-mailovej služby (gmail.com)

Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.

 

 1. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti máme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov a nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracovania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese yeskbeauty@gmail.com alebo zavolajte na tel. č. +421917466025

 

 1. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve posielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná. 

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené vašej osobe a vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies nemožno zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k dátam zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Používané soubory cookies:

 

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 

 1. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť sa zaväzuje rešpektovať dôvernosť Vašich osobných údajov a zaručiť, že si môžete uplatniť Vaše práva.

Podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov a podľa zákona, ak ste v EÚ, máte právo:

 • Požiadajte o prístup k Vašim osobným údajom. Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré o vás máme. Kedykoľvek je to možné, môžete pristupovať k svojim osobným údajom, aktualizovať ich alebo požiadať o ich vymazanie priamo v sekcii nastavení vášho účtu. Ak nemôžete vykonať tieto akcie sami, kontaktujte nás, aby sme vám pomohli. To vám tiež umožňuje získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.
 • Požiadať o opravu Osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame. Máte právo na opravu akýchkoľvek neúplných alebo nepresných informácií, ktoré o vás uchovávame.
 • Namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. Toto právo existuje tam, kde sa spoliehame na legitímny záujem ako právny základ pre naše spracovanie a existuje niečo o vašej konkrétnej situácii, ktorá vás núti vzniesť námietku proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov z tohto dôvodu. Máte tiež právo namietať tam, kde spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.
 • Požiadajte o vymazanie Vašich osobných údajov. Máte právo nás požiadať o vymazanie alebo odstránenie Osobných údajov, ak neexistuje dobrý dôvod, aby sme ich naďalej spracúvali.
 • Požiadajte o prenos Vašich osobných údajov. Poskytneme Vám alebo Vami zvolenej tretej strane Vaše Osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Upozorňujeme, že toto právo sa vzťahuje iba na automatizované informácie, na používanie ktorých ste nám pôvodne poskytli súhlas, alebo kde sme tieto informácie použili na plnenie zmluvy s vami.
 • Odvolať svoj súhlas. Máte právo odvolať svoj súhlas s používaním osobných údajov. Ak svoj súhlas odvoláte, možno vám nebudeme môcť poskytnúť prístup k určitým špecifickým funkciám Služby.

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov av určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Pokiaľ si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.Tieto podmienky sú účinné od 1.3.2022